Författarna är en samhällsfara

Närsalter är ett problem för all odling. Men medan den konventionella odlingen arbetar med öppna kretslopp, strävar den ekologiska efter att hålla så mycket som möjligt i kretslopp på gårdsnivå.
Publicerad

Riksdagen har anslagit medel till Sveriges lantbruksuniversitet för forskning om ekologisk odling. Dessa medel verkar försvinna till andra ändamål. SLU obstruerar också genom att inte tillsätta den lediga professuren i ekologisk produktion. Man har vidare beslutat lägga ner den ekologiska försöksverksamheten på gården Ekhaga utanför Uppsala. Det ekologiska forskningsarbetet vid Alnarp har krympande resurser för varje år. Kompetenta och lovande forskare med ekologisk inriktning vid SLU har sagts upp.

I artikeln sägs att nästan all ekologisk forskning bedrivs på mark som varit konventionellt odlad. Det framgår då inte att försöksperspektivet kan vara 30 år eller mer. Om man bryter den ekologiska kedjan på Ekhaga kan man således för lång tid framöver handikappa den ekologiska forskningen och framgent använda ovannämnda argument med större berättigande.

I ton räknat använder det konventionella jordbruket numera en bråkdel av mängden ogräs-, svamp- och insektsgifter jämfört med för 10-20 år sedan. Men bekämpningsmedlen har blivit giftigare. Ifall vi räknar om till hur många hektar den nuvarande förbrukningen räcker, så sprider det konventionella jordbruket mer gift i dag än någonsin tidigare.

Det pågår en kamp mellan dem som vill ha monopol på sanningen och dem som vill ha en öppen attityd. I den debatten är det lättare att hamna i detaljer än att greppa de stora sammanhangen. Dessutom litar folk i gemen hellre på auktoriteter än försöker bilda sig ett eget omdöme. Därför är faktiskt trojkan från SLU, som löpande återkommer med likartade artiklar i pressen, en samhällsfara.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor