Bara en på hundra vill ha kol

Men utanför Sverige kan kol vara det bästa alternativet för miljön.
Publicerad

Om Sveriges elproduktion skulle byggas ut, inom vilka områden anser du att satsningarna bör göras? Den frågan ställde Sifo på uppdrag av ett svenskt kraftbolag till 1 000 svenskar. Mer än varannan svarade vindkraft. Även vattenkraft och kärnkraft ligger bra till för utbyggnad. Stödet för vindkraft och vattenkraft ökar dessutom något, medan stödet för till exempel kärnkraften sjunker (årets siffra var 29 procent, förra årets siffra 36 procent).

I botten ligger olja och kol. Bara en av hundra svenskar kan tänka sig att bygga ut kolkraften. För Sverige är det också fullt möjligt att klara energiförsörjningen utan fossila bränslen. Omställningen för bostäder och industri är redan nästan klar, och antalet fordon som går på alternativa icke-fossila bränslen ökar dramatiskt.

Men för övriga världen ser det annorlunda ut. Det finns till och med de som menar att kol är framtiden. Moderna kolkraftverk kan byggas så att rökgaserna renas från praktiskt taget allt utom växthusgasen koldioxid. Upp till 90 procent av koldioxiden kan man dessutom ta om hand och lagra.

Världens största energireserver finns i kol. Redan i dag är kol globalt en lika viktig energikälla som olja. Och till skillnad från olja är kolpriset förhållandevis stabilt och fyndigheterna spridda över hela klotet. I takt med det alltmer instabila geopolitiska läget har intresset att använda kol ökat markant.

Ökad produktion av el från kol skulle dessutom frigöra mängder med biobränsle som i stället kunde användas som drivmedel. I en artikel i Energimyndighetens tidning Energivärlden argumenterar Christian Azar, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, för kol.

– Jag är försiktigt positiv till kolanvändning förutsatt att tekniken för att fånga in koldioxid visar sig vara en framkomlig väg, tekniskt och ekonomiskt.

Christian Azar tror dessutom att ökad kolanvändning skulle kunna leda till att de kolrika länderna kommer med i klimatarbetet.

Om Sveriges elproduktion skulle byggas ut, inom vilka områden anser du att satsningarna bör göras?

  1. Vindkraft 54%
  2. Vattenkraft 33%
  3. Kärnkraft 29%
  4. Biobränsle 26%
  5. Gaskraft 3%
  6. Kolkraft 1%
  7. Oljekraft 1%

Flera svarsalternativ kunde väljas. Andelen svarande som inte kunde eller ville göra något val uppgick till 9 procent.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor