Jag är inte positiv till kol

Christian Azar, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, vill klargöra sin position:
Publicerad

Jag är inte positiv till kol. Med nuvarande höga oljepriser finns det risk för att man börjar använda kol för att producera syntetisk diesel, och det skulle dubblera koldioxidutsläppen per liter diesel. Alltså inget attraktivt alternativ.

Däremot finns det skäl att vara försiktigt positiv till möjligheterna att fånga in koldioxid från elproduktion från kol, men flera frågor om lagring av koldioxiden återstår (både tekniska och legala). Vidare är det viktigt att vi inte lägger alla ägg i samma korg, alltså att vi ser till att den positiva utveckling vi nu ser när det gäller effektivisering, vind, bioenergi och solvärme fortsätter. Att lita på en enda lösning är riskabelt.

Koldioxidinfångning kan visserligen tillämpas också i samband med produktion av syntetisk diesel, men då kommer utsläppen per liter diesel ändå att bli högre än från diesel producerad av olja (eftersom hälften av kolatomerna från kolet finns i bränslet, och dessa inte fångas in). Därför är en sådan tekniksatsning inte intressant om vi tar växthuseffekten på allvar. I stället blir det en kombination av effektivisering, livsstilsförändringar (cykel och kollektivtrafik i stället för bil och flyg), avancerade biodrivmedel, el och vätgas som ersätter oljan.

CHRISTIAN AZAR

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor