Mönstret upprepas – eller?

Då och då gör teknikutvecklingen ett språng, och principiellt nya möjligheter öppnas. Spinnmaskinen, järnvägen, bilen, datorn, kärnkraften, gentekniken...
Publicerad

De som bejakar utvecklingen brukar lyfta fram ekonomiska framsteg och allmän välfärd, medan skeptiker ser hot mot stabilitet, trygghet och hälsa.

Efter några årtionden hittas vanligen en balans – riskerna hos den nya tekniken motverkas med lagstiftning och vidareutveckling, och tekniken med sina plus och minus accepteras av de allra flesta. Förnyelse ses som en förutsättning för långsiktig trygghet. Debatten om den nya teknikens vara eller icke-vara upphör och handlar i stället om dess former.

Dit har varken kärnkraft eller genmodifiering ännu nått, och när det gäller ämnet för detta nummers Tema – nanoteknik – har samhällsdiskussionen knappt börjat. Detta är inte så konstigt, för nanotekniken fixerar inte några specifika tillämpningar utan går ut på att konstruera objekt av en viss storleksordning: 1 till 100 nanometer. Tänk om vi på motsvarande sätt definierade ”meterteknik” och dit räknade alla produkter och konstruktioner som är mellan 1 och 100 meter stora! Inte undra på att det är svårt att veta vilka nanotillämpningar som blir framgångsrika, liksom att förutsäga vilka risker som kan vara allvarliga.

Forskning & Framstegs upplaga för 2006 har av Tidningsstatistik AB fastställts till 44 100 exemplar per nummer, en ökning med 1 700 sedan året före. I dessa tider av stenhård konkurrens både på tidskriftsmarknaden och bland medier totalt, är detta ett styrkebesked och ett tecken på att ni läsare verkligen uppskattar tidningen. Sedan tidigare vet vi att nära en kvarts miljon svenskar läser varje nummer av F&F och långt över en halv miljon minst ett nummer per år.

Vi på redaktionen ska göra allt för att motsvara ert förtroende även i fortsättningen!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor