Judarna är ingen folkgrupp

I listan över vilka svenskarna anser sig stå närmast kulturellt, baserad på den så kallade Mångfaldsbarometern från Uppsala universitet, anges ett antal nationaliteter och kulturella grupper. Bland dessa står judar på åttonde plats.
Publicerad

Judar är dock inte och har aldrig varit en folkgrupp eller nationalitet. Det är enbart en religion med utövare över en stor del av jorden, lika väl som kristna, muslimer eller hinduer. Att ha med judar i listan bland norrmän, kroater, kineser med flera är alltså helt absurt.

HERBERT ROCK, Stockholm

Svar:

Sedan två år tillbaka genomförs vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet en attitydundersökning om svenskarnas inställning till etnisk mångfald. Ett slumpmässigt urval av befolkningen ombeds ta ställning till ett antal frågor och påståenden. En av uppgifterna handlar om att markera graden av närhet till olika nationaliteter och folkgrupper. Vi menar att svaren på denna uppgift kan bidra till ökad förståelse för befolkningens inställning till olika invandrargrupper. Förutom olika nationaliteter har vi tagit med några folkgrupper såsom romer, kurder och judar. Vi anknyter därvid till forskningen om social distans som redovisats av till exempel Charles Bergman och Anders Lange (1981).

Brevskrivaren riktar kritik mot att judar i detta sammanhang behandlas som folkgrupp och menar att det enbart handlar om en religion. För vår del vill vi tillbakavisa denna kritik. Vi anser att vi har goda skäl till att betrakta och behandla judar som en folkgrupp. Vi stöder oss därvid bland annat på Karl-Johan Illmans artikel i Nationalencyklopedin, där judar ses som en etnisk grupp, samt Erland Bergmans artikel om vad som kan ses som karakteristiska drag hos en etnisk grupp, vilket mycket väl stämmer överens med judar. För vissa folkgrupper, till exempel judar, kan religion vara ett viktigt särskiljande drag, för andra har religion inte samma dominerande roll.

ORLANDO MELLA & IRVING PALM, Uppsala universitet

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor