Stora frågor om kosmos

Det är värt att minnas att det knappast råder enighet bland världens kosmologer, vare sig om den antropiska principen eller om multiversum.
Publicerad

Men Alex Vilenkin, en av världens ledande kosmologer, hör till dem som liksom sin kollega Andrei Linde (se F&F 4/07) förespråkar de mest spekulativa teorierna om kosmologins frågor. Som varför naturens konstanter är exakt sådana att vi kan existera. Ett förslag är just det om multiversum – att det finns näst intill ett oändligt antal olika världar. Då är sannolikheten större att vår värld är möjlig. Men det är knappast observationer som kan leda till en sådan slutsats. Därför oenighet. Författaren duckar dock inte för att redovisa de olika argumenten. På behagligt vardagsnära prosa och med en stor dos entusiasm berättar han om sitt forskningsfält som befinner sig långt från de flestas vardag.

Many Worlds in One

Vilenkin, Alex
Hill & Wang

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor