Ska alla flickor vaccineras mot papillomvirus?

Nu finns ett vaccin som skyddar mot cancer. Frågan är vilka som ska vaccineras, när det ska ske och vem som ska betala.

Publicerad

Sedan i höstas finns ett nytt vaccin som skyddar mot cancer i livmoderhalsen. Vaccinet är riktat mot humant papillomvirus, HPV, som ger könssjukdomen kondylom. Infektionen är även förknippad med cancer.

Men vaccinet kostar. Det krävs tre injektioner som sammanlagt går på 4 000 kronor. Trots priset har föräldrar sett till att vaccinera sina tonårsdöttrar. Enligt Apotekets försäljningsstatistik har det sålts knappt 2 400 doser sedan vaccinet släpptes.

Läkemedelsförmånsnämnden beslutade den 9 maj att vaccinet ska ingå i högkostnadsskyddet. Det innebär att man betalar högst 1 800 kronor per år för alla läkemedel till omyndiga syskon på samma adress.

Att vaccinera mot cancer

År 2002 kom de första resultaten i medicintidskriften New England Journal of Medicine som visar att ett vaccin mot papillomvirus skyddar kvinnor mot förstadier av cancer i livmoderhalsen. Varje år upptäcks 450 fall i Sverige, och omkring 150 kvinnor dör. Omkring 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer orsakas av papillomvirus.

– Att vaccinera mot HPV är det största framsteget vi haft på länge vad gäller att förebygga cancer, säger Joakim Dillner, professor i virologi vid Lunds universitet.

Och papillomvirus är vanligt. Det visar en ny studie i det amerikanska läkarförbundets tidskrift JAMA, där 1 900 amerikanska kvinnor mellan 14 och 59 år deltog. Högst virusförekomst var det bland kvinnor mellan 20 och 24 år, där nära hälften var smittade.

Unga slarvar med kondom

Ett sätt att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar är att nyttja kondom. En rapport från Unicef visar dock att svenska ungdomar är sämst i Europa på att skydda sig. Bara 65 procent av de tillfrågade svenska 15-åringarna hade använt kondom vid sitt senaste samlag. Det kan jämföras med 90 procent av de spanska ungdomarna. En anledning är att det i Sverige är lätt för flickor att få p-piller utskrivna.

Att få använder kondom bottnar även i att många felaktigt tror att alla könssjukdomar i dag går att bota. Smittskyddsinstitutet rapporterade nyligen rekordmånga fall av klamydia i år. Drygt 3 500 personer per månad har behandlats till och med maj månad.

Vem ska vaccineras?

I läkemedelskatalogen FASS går det att läsa om de studier som ligger till grund för rekommendationerna gällande HPV-vaccinet (försäljningsnamn Gardasil). Skyddet blir betydligt sämre om personen som vaccineras är sexuellt aktiv och redan har utsatts för smitta. Det innebär att unga bör få sina sprutor tidigt. Man har sett att unga mellan 9 och 15 år får ett bra antikroppssvar, vilket tyder på att vaccinet fungerar väl. I Läkartidningen skriver en grupp läkare att om vaccinationen ska ingå i vaccinationsprogrammet bör den ges till 10-12-åriga flickor. Det avviker från Läkemedelsförmånsnämndens beslut att subventionen bara gäller för flickor mellan 13 och 17 år.

– Vi har gjort bedömningen att vi inte tar några större hälsorisker genom att vänta till 13 år, säger Niklas Hedberg, handläggare vid Läkemedelsförmånsnämnden.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Utredning tar tid

Socialstyrelsen utreder nu om HPV-vaccinet ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Om ett sådant beslut fattas kan det börja gälla från 2008. I sådana fall kommer vaccinet sannolikt att ges före 12 års ålder.

– Att vi inför subventionen nu är ett sätt att fånga upp dem som annars skulle hamna utanför i en eventuell övergångsperiod, säger Niklas Hedberg.

Ytterligare en fråga är om även pojkar borde vaccineras. Här är meningarna delade. De drabbas inte själva av livmoderhalscancer, men sprider virus. Och de kan även drabbas av andra cancerformer som HPV ger upphov till, som analcancer och cancer i tonsillerna.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag

Skyddet utreds

Under sommaren och hösten kommer Smittskyddsinstitutet att gå igenom svenskarnas vaccinationsskydd. I maj kallades 9 000 slumpvis utvalda personer för att lämna blodprov. Provet ger en bild av hur skyddade svenskarna är mot olika sjukdomar – både dem som nu ingår i vaccinationsprogrammet och dem som kan ingå i framtiden. I dag finns, förutom vaccin mot HPV, även vaccin mot pneumokocker, hepatit B och influensa att ta ställning till.

Joakim Dillner har sin åsikt klar:

– Jag tycker absolut att HPV-vaccination borde ingå, och att den borde vara gratis. I dag är skyddet förbehållet dem som har föräldrar som är pålästa och välbärgade.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor