Gener bakom bröstcancer förvånar

Nya genetiska markörer kan fånga upp kvinnor som löper ökad risk att drabbas av bröstcancer.
Publicerad

I ett stort internationellt samarbete mellan 22 forskargrupper har bland andra svenska forskare hittat fem nya genvarianter, markörer, som ökar risken för bröstcancer.

– Till vår stora häpnad fann vi markörer som inte alls har att göra med östrogen eller något annat som vi tidigare trott borde påverka bröstcancer, säger Per Hall, onkolog och professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

En av de nya markörerna styr bildningen av den bindväv som bygger upp bröstet. Tre andra markörer är helt nya för cancerforskningen, och deras funktion är ännu okänd. Den femte markören ligger på kromosom åtta, i ett område där det inte ens finns några gener. Området är dock intressant eftersom det har kopplingar även till prostatacancer. En möjlig förklaring är att markören styr regleringen av en sedan tidigare känd cancergen.

Studien presenteras i tidskriften Nature. Forskarna har undersökt DNA från drygt 42 000 friska och bröstcancersjuka kvinnor. I materialet finns ytterligare markörer.

– Jag tror att vi inom sju år kommer att ha hittat ett batteri med femtio eller hundra markörer. Med hjälp av dem skulle det gå att fånga upp de kvinnor som löper störst risk att drabbas av bröstcancer och sätta in förebyggande behandling, säger Per Hall.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor