Kulturhistoria när den är som bäst

Ännu ett praktverk, javisst, men mycket mer än så! Sällan har väl en doktorsavhandling - Susanna Schermans i konstvetenskap - omformats så skickligt till en bok för allmänheten.
Publicerad

Texten är både auktoritativ och fängslande, och hon går kritiskt igenom vad som tidigare skrivits om kakelugnar och målar upp en komplex och spännande berättelse. Texten är vida överlägsen den som hittas i de flesta praktverk.

Bokens många fotografier, nytagna av Michael Perlmutter, lyfter fram textens innehåll men är också en konstnärlig insats i sig. Att fotografera dessa stora objekt som står i mörka hörn i mörka rum är inte lätt, men han har lyckats utomordentligt väl både med att lyfta fram bildernas innehåll och att få ljuset att falla vackert och osökt.

Den svenska kakelugnen

Scherman, Susanna & Perlmutter, Michael
Wahlström & Widstrand

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor