Färre unga provar narkotika

Andelen niondeklassare som testat narkotika har halverats sedan i fjol.
Publicerad

Varje år görs en enkätundersökning om drogvanor där cirka 5 000 elever i årskurs 9 deltar. Bakom undersökningen står Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Andelen elever som provat narkotika de senaste 30 dagarna var i år knappt 2 procent, en halvering jämfört med år 2006. Sedan år 2001 har användningen stadigt minskat.

Förklaringen är framför allt lokalt arbete mot droger i skolor, på fritidsgårdar och vid fältarbete. Även undersökningen som görs när 18-åriga män mönstrar för militärtjänst ger samma bild – under de senaste fyra åren har narkotikaanvändningen sjunkit.

Men trots dessa uppgifter ökar införseln i landet. Regeringens narkotikapolitiska samordnare, Björn Fries, har ingen förklaring, men presenterar en hypotes:

– Färre tar droger, men de tar kanske mer och tyngre droger i stället, säger han.

En annan teori är att unga väntar med att testa narkotika. En sådan förskjutning skulle förklara de låga siffrorna hos niondeklassare och artonåringar, något som Folkhälsoinstitutet nu utreder.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor