Hur mycket väger ett kilogram?

Så mycket som SI-prototypen för massa väger, precis efter att den rengjorts med en bestämd metod är i dag svaret på frågan om hur mycket ett kilogram väger.
Text Johan Falk
Publicerad

Det är en aning klumpigt och inte heller speciellt exakt, eftersom prototypen sakta tappar vikt.

Därför föreslår två amerikanska forskare att SI-enheten i stället utgår från kol 12-isotopen – närmare bestämt ska 18 5 14 074 4813 atomer vara exakt ett gram.

– Det är en enkel definition och den har redan stöd från kemister, säger Ronald Fox, professor emeritus vid Georgia Institute of Technology som var med om att lägga fram förslaget.

Fysiker är däremot mer tveksamma, eftersom de hellre utgår från Plancks konstant, vilket ger kilogrammet en något annorlunda massa. Det hela avgörs troligen år 2011 vid ett möte med Internationella kommittén för vikt och mätningar.

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor