Varför har vi så stora ögonvitor?

Blickens riktning ingår i människans sociala spel.
Publicerad

Fråga:

Jag tycker att det verkar som om människor har mer synliga ögonvitor än apor och de flesta andra djur. Vad beror det på? Agneta Lindström

Svar:

I jämförelse med andra apor har människor ovanligt stora och synliga ögonvitor. Hos aporna är området i ögat närmast iris pigmenterat. Därmed syns inte ögats vita delar, såvida inte apan tittar mycket åt sidan. Men pigmenteringen varierar, och vissa individer har tydliga ögonvitor.

Hos människan är den synliga delen av ögat mer utsträckt i den horisontella riktningen. Detta gör att iris proportionellt sett upptar en mindre del av det synliga ögat.

Hos apor varierar proportionerna mellan ögonens synliga beståndsdelar och utseendet på dessa mellan olika arter. Man kan därför anta att det finns många evolutionära faktorer inblandade. Men en trolig förklaring till att människan utmärker sig är att tydliga ögonvitor gör det lättare att läsa av vart andra riktar sin blick. Apor kan följa hur andra apor riktar sina huvuden. Människor kan också följa blicken även om man bara vrider ögonen och inte huvudet.

Detta kan hänga samman med att människor har utvecklats till att bli bättre på samarbete än andra apor, till exempel när det gäller att samla föda. Det finns teorier som hävdar att apor, som konkurrerar kraftigt om mat, tjänar på att kamouflera vart de riktar sin visuella uppmärksamhet. Om apan har fått syn på en smaskig frukt så vill den inte att blicken ska avslöja var frukten befinner sig. Men människor som samarbetar om att samla föda tjänar på att kunna läsa av vart andra tittar.

Människor använder också blickriktning för att kommunicera. Genom att vi är skickliga på att läsa av vart andra riktar sina blickar kan vi lätt dela uppmärksamhet på någonting. Detta gör det lättare att samarbeta.

Att kunna dela uppmärksamhet är också viktigt i samband med språkinlärning. Ett litet barn som hör en vuxen använda ett nytt ord växlar ofta mellan att se på den vuxnes ansikte för att se vart den tittar, och att se på det som den vuxne tittar på. Detta skulle vara mycket svårare för barnet om vi inte hade ögonvitor.

Unique morphology of the human eye and its adaptive meaning: comparative studies on external morphology of the primate eye

Kobayashi, Hiromi & Kohshima, Shiro
Journal of Human Evolution
40, sid. 419-435.s, 2001

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor