Ämne i sädesvätska ökar hivsmitta

Ett slags fibrer i sädesvätskan hjälper hivvirus att infektera celler.
Publicerad

I dag sker 60 procent av all hivsmitta via heterosexuella samlag. Forskarna har därför letat i sädesvätska efter komponenter som skulle kunna motverka virusspridning. I stället hittade de en sorts fibrer som gör viruset hundratusenfalt mer smittförande, rapporterar de i tidskriften Cell.

Det visade sig att sädesvätskan innehåller fragment av ett protein som bildar små, olösliga fibrer, liknande dem som bildas vid Alzheimers sjukdom. Dessa fångar upp hivvirus och underlättar deras bindning till de celler som infekteras. När forskarna tillverkade syntetiska fibrer av liknande slag fungerade de på samma vis i provrör.

– Nästa steg är att se om det fungerar på samma sätt i försök med makaker, ett slags apor. Vi arbetar också med olika sätt att försöka hindra fibrerna från att binda till cellerna, säger Frank Kirchhoff, professor i virologi vid Universität Ulm, Tyskland.

De nya fynden kan bli intressanta för att skapa bättre vacciner. Eftersom fibrerna kan frakta virus dit man vill, skulle en tanke vara att fylla virushöljen med vaccin. Om fibrerna normalt har någon uppgift är okänt.

– Eftersom de underlättar kontakten mellan celler skulle de ju kunna påverka fertiliteten, men det ligger utanför mitt område, säger Frank Kirchhoff.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor