Årets förvillare – ett landsting

Offentliga sektorn utmärker sig på nytt.
Publicerad

Till Årets förvillare 2007 har föreningen Vetenskap och Folkbildning, VoF, utsett Tvagen-gruppen (tvärvetenskapliga arbetsgruppen) vid Landstinget Kronoberg för dess benägenhet att bjuda in pseudovetenskapare att hålla seminarier.

I motiveringen anförs: ”Ett stort antal anställda har på arbetstid fått åhöra ovetenskaplig propaganda för nonsensmetoder. Mest aktuellt är ett fall med en försäljare av aurakameror, men tyvärr kan man konstatera att även flera tidigare inbjudna hör hemma inom den pseudovetenskapliga sfären. Årets förvillare är dessvärre inte ensam som offentlig institution att spendera pengar på pseudovetenskaplig verksamhet, och VoF finner det angeläget att fästa uppmärksamhet på detta missbruk av skattemedel som just nu breder ut sig.”

Forskning & Framsteg har fått följande kommentar till utmärkelsen från Stefan Bergström, biträdande närsjukvårdsdirektör i Landstinget Kronoberg:

– Vi blir inte speciellt upprörda eftersom vi delar denna utmärkelse med till exempel Svenska Dagbladets Idag-redaktion, Kommittén för det alternativa Nobelpriset och den statliga alternativmedicinkommittén. Även vid de tillfällena uppstod motsättningar mellan företrädare för vänster respektive höger hjärnhalva.

Till Årets förvillare utses någon som skapat förvirring och oklarhet om vetenskapens metoder och resultat. Särskild vikt fästs vid insatser för att främja auktoritetstro och okritisk inställning till sådant som påstås vara vetenskapligt men inte är det.

Utmärkelsen började delas ut 1987, och det är inte första gången som offentliga sektorn får detta antipris. Bland tidigare förvillare finns en länsarbetsdirektör och en statlig utredningskommitté. Dessutom har priset fyra gånger gått till forskare anställda vid statliga universitet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor