För 100 år sedan

Ett av de stora sprången i mänsklighetens syn på konst togs år 1908, då den franske konstkritikern Louis Vauxcelles i en recension namngav en ny stil: kubismen.
Publicerad

Stilen började formas efter 1905 och hade sin huvudperiod 1907-14. Namnet kubism bygger på ett ytt­ran­de som Henri Matisse fällde om ett konstverk av Georges Braque. Denne och Pablo Picasso anses vara stilens upphovsmän. På de förs­ta kubistiska verken framställdes föremål, landskap och människor som fasetterade och flersidiga i tre dimensioner. Braque och Picasso förenklade så småningom måleriet ytterligare till ett två­dimensionellt, ab­strakt formspråk. Bland kubistiskt influerade svenska konstnärer kan nämnas Siri Derkert, Gösta Adri­an Nilsson (GAN), Otte Sköld och John Sten.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor