Peter Fredman

Han är Sveriges första professor i naturturism.
Publicerad

I takt med urbaniseringen blir naturen allt viktigare. Det säger Peter Fredman, nybliven professor i naturturism vid Mittuniversitetet i Östersund. Professuren är finansierad av Sveaskog i fem år, och sedan ska Mittuniversitetet ta över kostnaderna.

Peter Fredmans forskning har handlat om hur naturen på ett långsiktigt hållbart sätt kan bli attraktiv för konsumenten. Om vad naturturismen kostar skrev han en artikel i Forskning & Framsteg 2/97 med rubriken En dag i skogen, 200:-. Nu handlar hans forskning om hur konsumenter, företag och naturen förhåller sig till varandra.

– Rent konkret kan det handla om hur man mäter besök i naturen, till exempel i en nationalpark eller ekopark, säger Peter Fredman, som även har både journalistexamen och jägmästarexamen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor