Varför målas träd vita i sydliga länder?

Publicerad

Fråga: Runt om i världen målar man träd vita nedtill. I åtminstone vissa länder sker det med slammad kalk. På en rad håll i Afrika, Asien, Sydeuropa och Latinamerika har jag frågat om varför och fått dessa olika svar:

  1. Ger skydd mot angrepp från krypande insekter och andra krypande djur, till exempel sniglar.
  2. Ger skydd mot röta (bakterier och svampar).
  3. Ger skydd mot salt, vägdamm samt växtgifter som blåser in från åkrar.
  4. Ämnen i färgen stärker trädet, ungefär som vitaminer.
  5. Trafiksäkerhetsskäl – träden syns vid mörkerkörning.
  6. Ger signalen “Detta träd är omhändertaget och får inte skadas”.
  7. Estetiska skäl – träden blir vackra.
  8. Tradition – så här har vi alltid gjort och man gör det på andra ställen, men ingen vet egentligen varför.

Jag börjar luta mot att alternativ 8 gäller. Vad säger F&F?

Svar:

Träd blir vitmålade av många orsaker. Det står klart efter att Forskning & Framsteg ställt frågan till en rad experter.

– Även i Sverige har det varit vanligt att måla vitt på fruktträd, säger Maj-Lis Pettersson, hortonom och statskonsulent i växtskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Färgen förebygger frostsprickor i barken. I kallt och soligt väder blir stammens sydsida varmare än nordsidan. Det skapar spänningar. Den vita färgen reflekterar bort värme, vilket minskar spänningarna.

– Vi har gjort försök med plommonträd i Tyskland och visat att metoden fungerar, säger Jan Hinrichs-Berger, växtpatolog vid Landesanstalt für Pflanzenschutz i Stuttgart.

Han berättar att många tyska hobbyodlare fortfarande målar sina fruktträd, medan kommersiella odlare inte tycker att det lönar sig.

Trädmålare i tropiska områden har förstås andra syften än att skydda sina träd mot frostsprickor. En skogsforskare med egen erfarenhet av att måla träd i Afrika är August B. Temu, ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och professor i skogsbruk vid World Agroforestry Centre (ICRAF) i Nairobi, Kenya. Som barn fick han måla träd på skolgården.

– Skälet var estetiskt, skriver han i ett e-brev.

Men han tillägger att den vita färgen sannolikt även skrämmer bort termiter, eftersom de ogillar starkt ljus.

En sak är säker: skydd mot termiter eller annat som angriper trä kan inte vara den enda orsaken till trädmålandet. I så fall skulle ju ingen komma på tanken att behandla en lyktstolpe av betong på exakt samma sätt (bilden).

– Jag tror på en blandning av 5, 6, 7 och 8, säger Peter Wood, forskare i tropisk trädodling och vicepresident i Commonwealth Forestry Association, världens äldsta internationella förening för skogsbruk.

Däremot är han skeptisk till teorin om termiter.

– När det gäller termiter tror jag att det främsta motmedlet är att välja termitresistenta arter. Jag skulle bli förvånad om den vita färgen avskräcker de små liven från att klättra.

Undrar du något? Fråga F&F!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor