Dålig barnomsorg ger låga födelsetal

Inget land i EU har en befolkning som reproducerar sig själv.
Publicerad

Det föds i genomsnitt 1,5 barn per kvinna i Europeiska unionen. Den så kallade reproduktionsnivån, där invånarantalet är konstant, ligger i västvärlden på 2,1 barn. Utan en rejäl invandring kommer EU följaktligen att skrumpna ihop – om inte fertiliteten plötsligt skjuter i höjden. Men det har den inte gjort de senaste 20 åren, och inget heller tyder på att det kommer att hända inom en överskådlig framtid, enligt Livia Oláh, docent i demografi vid Stockholms universitet.

– I Sydeuropa och de forna öststaterna är fruktsamheten som allra lägst. Även om exempelvis Italiens fruktsamhet skulle stiga en aning, så måste landet inom en snar framtid ta emot ungefär 200 000 invandrare per år för att behålla en åldersstruktur som är gynnsam för arbetsmarknaden, säger Livia Oláh.

Det som styr fruktsamheten i dagens Europa är enligt henne vilka möjligheter som kvinnor har att kombinera familj med förvärvsarbete. I mer jämställda samhällen som erbjuder en trygg barnomsorg föds det fler barn. På Irland spelar dock katolicismen fortfarande en viktig men dalande roll.

– Det är orealistiskt att förvänta sig 1950-talets hemmafruideal i dag. Nu är kvinnor bättre utbildade, och då vill de också utnyttja sina kunskaper. Om samhällsstrukturen inte tillåter det så väljer de bort barn.

Hon nämner Tyskland som ett tydligt exempel – ett land som hamnar långt ner på fruktsamhetslistan.

– Där är välfärdsstaten fortfarande strukturerad kring ålderdomliga familjeideal. Små barn erbjuds bara några få timmars barnomsorg per dag, och de lite äldre barnen har ofta halvdagsskola utan skollunch. Ett sådant system gör det i princip omöjligt för kvinnor att stanna kvar på arbetsmarknaden när de får barn, säger Livia Oláh.

Fruktsamheten i EU

Genomsnittligt antal barn per kvinna år 2006.

 • Frankrike 1,98
 • Irland 1,93
 • Norge 1,9
 • Sverige 1,85
 • Storbritannien 1,84
 • Finland 1,84
 • Danmark 1,83
 • Nederländerna 1,7
 • Luxemburg 1,65
 • Estland 1,55
 • Cypern 1,47
 • Malta 1,41
 • Österrike 1,4
 • Grekland 1,39
 • Spanien 1,38
 • Bulgarien 1,37
 • Portugal 1,35
 • Lettland 1,35
 • Ungern 1,34
 • Tjeckien 1,33
 • Italien 1,32
 • Tyskland 1,32
 • Slovenien 1,31
 • Rumänien 1,31
 • Litauen 1,31
 • Polen 1,27
 • Slovakien 1,24
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor