Manlig måttstock ger kvinnor pisksnärtskador

Bilsäten byggs för att skydda män.
Text Johan Falk
Publicerad

Kvinnor löper tre gånger så stor risk som män att få whiplashskador vid en bilolycka. Det beror delvis på att män har kraftigare nackar. Men en ny doktorsavhandling från Umeå universitet visar att det även spelar roll hur man sitter i bilsätet. Bertil Jonsson, som skrivit avhandlingen, har funnit att kvinnor sitter högre upp och närmare ratten. De har även ryggstödet mer upprätt än män. Eftersom testerna för utformning av bilsäten utgår från dockor av en mans storlek ger sätenas konstruktion sämre skydd för kvinnor.

– Dockan har bara en storlek och sitter bara på ett sätt. Men den genomsnittliga längdskillnaden mellan svenska män och kvinnor är 14 centimeter, säger Bertil Jonsson.

I verkligheten stämmer dockan överens med två av tre män, men bara med var tredje kvinna, i fråga om vikt. I fråga om längd stämmer den bara för en av tjugofem kvinnor.

– Svenska kvinnor tillhör de längre i världen. I andra länder är det ännu värre. Inga skyddssystem tar hänsyn till det här i dag, säger Bertil Jonsson.

Varje år inträffar omkring 25 000 pisksnärtskador i Sverige, varav omkring 1 500 leder till invalidiserande men. Smärta är det vanligaste symtomet, men de drabbade kan också bli illamående och få koncentrationssvårigheter.

Text Johan Falk
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor