Äldre far ökar risken

Barn till äldre män löper ökad risk att drabbas av bipolär sjukdom.
Publicerad

Kvinnors ägg anläggs under fosterlivet men ligger vilande tills pubertetens hormonduschar får dem att börja mogna ut varje månad.

Mäns spermier, däremot, nytillverkas livet ut. Med tiden tycks dock deras gene­tiska kvalitet försämras, beroende på att cellen släpper igenom allt fler felslag i arvsmassan. Detta kan vara en orsak till att barn till äldre fäder löper ökad risk att drabbas av bipolär sjukdom, skriver svenska forskare i tidskriften Archives of General Psychiatry. Bipolär sjukdom kallas också manisk-depressiv sjukdom.

Forskarna såg en liten riskhöjning redan i 30-årsåldern, men mest markant var höjningen efter 55. Då var risken nästan 40 procent högre än hos dem vars fäder fick sina barn i 20-årsåldern.

– Våra resultat stärker misstanken att det finns en bakomliggande genetisk orsak. Men risken är fortfarande låg, eftersom bara ungefär 1 procent av befolkningen drabbas, säger Emma Frans, doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Moderns ålder spelade oväntat nog inte lika stor roll.

– Den ärftliga komponenten tros var störst bland dem som insjuknade tidigt, före 20-årsåldern, och i den gruppen fanns ingen koppling alls till mammans ålder, säger Emma Frans.

I studien ingick alla som under 1973–2001 minst två gånger skrivits in på sjukhus med diagnosen bipolär sjukdom, sammanlagt knappt 13 500 patienter.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor