Gärna mer om hjärnan

Publicerad

Boken Hjärnan kom ut för drygt ett år sedan, men den tar sin tid att läsa, trots många illustrationer. 420 forskarskrivna sidor som beskriver vägen från enskilda nervceller till beteende är en mastig portion, som bäst avnjuts i mindre tuggor. Det underlättas av att boken är indelad i 28 fristående kapitel, som ger den lärobokskaraktär. Bokens senare halva berättar om sjukdomstillstånd som alzheimer, MS och depression – eftersom hjärnan är så viktig, får vi allvarliga problem när den fallerar.

Det är en gedigen genomgång, skriven av framstående svenska forskare.

Jag saknar dock att människoartens evolution och språkförmåga inte beskrivs närmare, och detsamma gäller sinnena smak, lukt och hörsel, men det får stå för mig.

Boken ges ut i samarbete med Hjärnfonden och förhoppningen är att många ska läsa den. Det tycker jag absolut att den som är road av hjärnan ska göra.

Hjärnan

Olson Lars m.fl
Karolinska Institutet University Press

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor