Prima antikroppar efter 90 år

Immunsystemet hos 100-åringar minns fortfarande influensan.
Publicerad

År 1918 rasade spanska sjukan, där hela 50 miljoner människor dog. Ur blodprover från åtta överlevande, födda 1915 eller tidigare, har det nu gått att ta fram spänstiga antikroppar.

Antikroppar ingår i människors immunförsvar. De bildas i blodets så kallade B-celler när cellen träffar på något okänt inne i kroppen. Speciella minnesceller dröjer sedan kvar i benmärgen och är beredda att återta produktionen om smittämnet skulle dyka upp igen. I detta fall handlar det om 90 år, det längsta cellminne man hittills kunnat påvisa.

I försök med möss visade sig de gamla antikropparna fortfarande kunna oskadliggöra det virus, kallat H1N1, som låg bakom pandemin. De djur som fick en dos antikroppar efter att ha utsatts för virussmitta överlevde, till skillnad från möss som fick lita till sitt eget immunförsvar.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor