Tarmslem skyddar mot bakterier

Ett speciellt slemskikt inuti tarmen behövs för att vi ska slippa inflammationer.
Publicerad

Våra tarmar bebos av omkring ett kilo bakterier, vår normalflora. Nu visar svenska forskare att tarmen skapar ett skyddande slemlager som hindrar bakterierna från att bilda inflammationshärdar. I ett första skede har forskarna studerat möss.

– Men sannolikt har även människor en liknande skyddsbarriär, eftersom det rör sig om sådana otroliga mängder bakterier som vi behöver undvika, säger Malin Johansson, doktorand vid Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet.

Närmast tarmväggen finns ett lager slem som byggs på allteftersom, tills det vid en viss tjocklek ändrar sina egenskaper. Det ökar då i volym och som en ”slemkappa” innesluter det tarminnehållet och kan transporteras bort. När forskarna studerade de båda slemlagren var det inre helt tomt på bakterier, och alla dessa fanns i stället i det yttre lagret (bilden).

Det inre lagret byggs upp ett protein kallat muc2. Det bildar ett kompakt nät som gör att bakterierna inte kan tränga igenom och ta sig ner i de celler som bildar tarmväggen.

Speciellt framtagna möss som saknar det slemskapande proteinet drabbas av kronisk inflammation i tarmen.

– Även hos människor kan man tänka sig att exempelvis ulcerös kolit delvis beror på en försämrad barriär. I framtiden kanske det blir möjligt att stimulera de slemtillverkande cellerna att bilda mer eller bättre slem, säger Malin Johansson.

De nya resultaten publiceras i tidskriften PNAS.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor