De värsta miljöbovarna

På ett år förbrukas resurser som jorden behöver ett år och tre månader för att återskapa, rapporterar Världsnaturfonden.
Publicerad

Människans ekologiska fotavtryck har trefaldigats under de senaste fyrtio åren, rapporterar Världsnaturfondens Living Planet Report 2008. En amerikan lämnar efter sig ett avtryck på 9,4 hektar. Det är dubbelt så stort som en europés och sju gånger större än en afrikans. Om alla skulle ha en amerikans fotavtryck skulle det motsvara 4,5 jordklot.

– Fotavtrycket per capita ökar snabbast i världens rika länder, medan det minskar i de fattiga länderna, säger Carina Borgström Hansson, projektledare för ekologiska fotavtryck på Världsnaturfonden, WWF.

Samtidigt ökar dock befolkningen snabbare i de fattiga länderna, vilket gör att det totala fotavtrycket ändå kan öka där. Om alla levde som vi gör i Sverige skulle vi behöva tre planeter. Frågan är vad vi kan göra för att bromsa utvecklingen.

– En enskild person kan ändra sin livsstil, till exempel genom att köra mindre bil eller äta mer vegetariskt och säsongsanpassat. Men det finns en gräns för hur långt vi kan nå som individer. Ska vi verkligen vända trenderna nu måste vi göra det tillsammans. Vi får se till att bygga vår infrastruktur och planera för framtiden så att vi inte tvingas in i lösningar som sedan under lång tid framöver kommer att tära på naturen utan en chans till återvändo, säger Carina Borgström Hansson.

Ekologiska fotavtryck (hektar per person)

 1. Förenade Arabemiraten 9,5
 2. USA 9,4
 3. Kuwait 8,9
 4. Danmark 8,0
 5. Australien 7,8
 6. Nya Zeeland 7,7
 7. Kanada 7,1
 8. Norge 6,9
 9. Estland 6,4
 10. Irland 6,3
 11. Grekland 5,9
 12. Spanien 5,7
 13. Uruguay 5,5
 14. Storbritannien 5,3
 15. Tjeckien 5,3
 16. Belgien 5,1
 17. Sverige 5,1
 18. Schweiz 5,0
 19. Österrike 5,0
 20. Frankrike 4,9

Ekologiskt fotavtryck är ett mått på hur stor genomsnittlig jordyta som krävs för att producera det en människa konsumerar under ett års tid, samt absorbera hennes avfall. Fotavtrycket efter en genomsnittlig världsmedborgare är 2,7 hektar. Jordklotets kapacitet beräknas till 2,1 hektar per person, vilket innebär att vi förbrukar mer än jorden kan leverera i ett hållbart system.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor