Stor antilop klickar hellre än slåss

Sena över knäled ger avskräckande ljud.
Publicerad

I stället för att slåss klickar hanar av den afrikanska elandantilopen, Tragelaphus oryx, med knäna. Den hane som lyckas framställa det dovaste och starkaste klickljudet har stor chans att hamna högst i hierarkin. Det framgår av en fyraårig fältstudie i Kenya som nyligen publicerades i tidskriften BMC Biology.

Forskarna har studerat ett antal olika signaler som antiloperna använder för att avgöra maktkamper. De fann att signalerna återspeglar någon av följande tre egenskaper: aggressivitet, ålder och kroppsstorlek – egenskaper som är avgörande för framgång i strid.

Klickljudet ger enligt forskarna en rättvisande bild av djurets storlek, eftersom det bildas av en sena som troligen snäpper över ett så kallat karpalben i knäleden. Ju längre och kraftigare senan är, desto dovare och starkare blir ljudet. Ett kraftigt klickljud kan höras på flera hundra meters avstånd. Ett av djuren som studerades gick ner i vikt, vilket avspeglades i klickljudet som fick en högre och mindre avskräckande frekvens.

Forskarna studerade även storleken på djurens dröglappar, de stora hudveck som hänger mellan hals och bringa, samt färgen på deras hårtofsar på huvudet. Stora dröglappar tyder på hög ålder, vilket i sin tur kan innebära stor stridserfarenhet. Mörka hårtofsar kan enligt forskarna återspegla hög testosteronhalt och därmed större aggressivitet.

Elandantilopen tillhör de mest storväxta av antilopdjuren och slåss mycket sällan.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor