Kvantfysiken skakade om världsbilden

Fysikerna kunde inte tro sina egna ord. För att förklara de nya upptäckterna formulerade de teorier som de själva ansåg var orimliga.
Publicerad

I Manjit Kumars bok Quantum får vi lära känna både personerna och fysiken bakom kvantmekaniken, som växte fram under 1900-talets första årtionden. Vi får följa samtalen mellan Albert Einstein och Niels Bohr och alla de andra, i dag välkända fysikerna som lade grunden för den moderna fysiken.

Manjit Kumar är själv fysiker och filosof. Han beskriver ingående hur en ny världsbild uppstod, där ljuset består av små energipaket i stället för av vågor. En världsbild som var svår att acceptera. En höjdpunkt i boken är fotona från konferenser där fysikerna träffades för att diskutera de nya teorierna. Där trängs storheter som Schrödinger, Heisenberg och Planck som alla hade ett finger med i spelet.

Quantum

Kumar, Manjit
Icon Books

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor