Bättre trådlöshet med spinn

Text Johan Falk
Publicerad

Små nanoradiosändare, så kallade spinnoscillatorer, förväntas ersätta sladdar i nästa generations hemelektronik. Nu har forskare vid Göteborgs universitet, KTH och Everspin Technologies i USA lyckats tillverka spinnoscillatorer som når 60 GHz – det frekvensområde som är intressant för hemma­nätverk.

– En av poängerna är att signalerna dämpas av luft, så att man inte stör elektronik 50 meter bort, säger Johan Åkerman, professor i spinntronik vid Institutionen för fysik, Göteborgs universitet.

Samma frekvenser har åstadkommits tidigare, men spinnoscillatorerna har fördelen att deras frekvens snabbt kan ändras. Därmed kan de också överföra information snabbare.

– Oscillatorerna kan tillverkas med metoder som finns i dag. Vi arbetar vidare med att göra signalerna starkare, säger Johan Åkerman.

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor