Den svenska satelliten Odin

Sant eller falskt?
Publicerad
1. Odin har sökt efter (men inte funnit) liv på Mars. 2. Odin har kartlagt skördeutfall och översvämningar i tropikerna. 3. Odin har upptäckt syrgas 500 ljusår bort. 4. Odin har hittat ett hundratal olika slags molekyler i Orions bälte. 5. Odin har kartlagt utbredningen av ozonisotopen O5 i jordens atmosfär.

Facit till ”Den svenska satelliten Odin”

Sant: 3, 4.
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor