Nanorör långtidslagrar arkivdata

Text Johan Falk
Publicerad
Skyttel. Beroende på var järnkristallen sitter (mörkare fläck) lagrar varje nanorör en digital etta eller nolla.
Bild: Zettl Research Group, University Of California

Järnkristaller inuti kolnanorör kan användas för att arkivera digital information. Med hjälp av elektrisk spänning kan kristallen flyttas mellan två olika lägen för att spara ettor och nollor, som sedan läses av genom att elektriskt motstånd mäts.

Stabiliteten hos kolnanorör gör att informationen skulle överleva i mer än en miljard år i rumstemperatur utan att brytas ner.

– Lagringen är inte känslig för stötar, och det krävs extremt starka magnetfält för att flytta kristallen oavsiktligt, säger Alex Zettl vid University of California, USA, som medverkade i forskningen.

Metoden lär dock inte användas till annat än just långsiktig arkivering, eftersom den i bästa fall kostar omkring fem kronor per megabyte – 500 gånger mer än dagens hårddiskar.

Forskningen publiceras i Nano Letters.

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor