Hon vill förstå cellernas kraftverk

Maria Falkenberg Gustafsson belönas med Erik K. Fernströms pris för sin forskning om cellens kraftverk, mitokondrierna.
Publicerad
Maria Falkenberg Gustafsson
Bild: Johan Wingborg
Mitokondrier finns i kroppens celler, fler i de celler som behöver mycket energi, som exempelvis hjärtmuskelceller. I sin forskning har Maria Falkenberg Gustafsson, docent i medicinsk och fysiologisk kemi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, undersökt mitokondriernas arvsmassa. Denna har 13 gener, och det är fortfarande oklart varför dessa behöver skapas från mitokondriernas egen arvsmassa, eftersom de flesta proteiner som de behöver för att fungera och bilda energi tillverkas i värdcellens kärna och förs ut till mitokondrien. – En möjlig förklaring är att mitokondrien på något vis känner av cellens energibehov och då direkt slår på dessa gener. Om de styrs på plats går det mycket snabbare än om vägen måste gå via cellkärnan, säger hon. Hennes egen forskning handlar om att mer exakt förstå hur mitokondrierna kopierar sin arvsmassa, en grundläggande process som i förlängningen kan ha betydelse för sjukdomar. Ungefär 1 person av 5 000 har felaktigt kopierade gener i sina mitokondrier. I allvarliga fall kan det leda till svåra sjukdomar i energikrävande vävnader, som hjärta, hjärna och muskler. Vad ska då prispengarna, 100 000 kronor, användas till? – Först var jag inne på att köpa bil, men nu är tanken att vi ska bygga till en altan på huset, för att kunna njuta mer av somrarna, säger Maria Falkenberg Gustafsson.

Fernströmpristagare 2009

Eric K. Fernströms stiftelse bildades 1978 för att främja vetenskaplig medicinsk forskning. Var och en av landets sex medicinska fakulteter utser sin egen yngre pristagare.

I år gavs de övriga fem priserna till: Niklas Arnberg, Umeå universitet, Nico Dantuma, Karolinska Institutet, Mikael Sigvardsson, Linköpings universitet, Kerstin Lindblad-Toh, Uppsala universitet, Madeleine Durbeej-Halt, Lunds universitet. Jan-Åke Gustavsson, professor vid Karolinska Institutet och University of Houston, USA, tilldelades årets stora nordiska Fernströmpris på 1 miljon kronor.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor