Var fjärde student inte svensk

Rörligheten bland studenter har ökat dramatiskt de senaste åren. Var fjärde nybörjare i högskolan är inte från Sverige.
Publicerad

Antalet utländska studenter som börjar på svenska universitet och högskolor har på tio år ökat från 10000 till 31000.

De hitresta studenterna kan delas in i två ungefär lika stora grupper: utbytesstudenter och de som inte ingår i något utbytesprogram. Bland utbytesstudenterna kommer nästan 80 procent från EU-länder, med Tyskland i topp följt av Frankrike och Spanien. De som reser på egen hand kommer främst från Asien, med Kina i topp följt av Pakistan och Iran. Nästan alla studenter från Pakistan är män.

Till skillnad från de omkring 25 000 svenska studenter som reser utomlands varje år och då främst läser humaniora, språk och konstvetenskap, läser de utländska studenterna främst tekniska ämnen.

Tekniska högskolor lockar. Svenska lärosäten med högst andel utländska nybörjarstudenter.

Lärosäte (andel utländska studenter i procent)

1. Blekinge tekniska högskola (59)

2. Kungliga Tekniska högskolan (50)

3. Handelshögskolan i Stockholm (46)

4. Sveriges lantbruksuniversitet (40)

5. Chalmers tekniska högskola (38)

6. Högskolan Dalarna (36)

7. Lunds universitet (32)

8. Växjö universitet (31)

9. Linköpings universitet (29)

10. Uppsala universitet (28)

*Källa: Välfärd 2/2009*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor