Moderskap och alkohol

Två av dessa påståenden är sanna. Vilka?
Publicerad
1. För fyrtio år sedan drack kvinnor i genomsnitt en fjärdedel så mycket alkohol som män. I dag är denna andel dubbelt så hög. 2. Det blir allt vanligare att svenska kvinnor dricker alkohol när de är gravida. 3. Mellan 2 och 5 procent av barnen i västvärlden har alkoholskador i form av mindre huvud, långsammare språkutveckling och lägre IQ. 4. Läkarvetenskapens råd till ammande kvinnor är att helt avstå från alkohol. 5. När en gravid kvinna dricker alkohol får fostret lägre alkoholhalt i sitt blod än mamman.

Facit till ”Moderskap och alkohol”

Sant: 1 och 3.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor