Nanoguldets färg visar vad som händer

Med ny svensk mätteknik går det att följa kemiska reaktioner i närbild.
Publicerad
**Gyllene ljus**. När de atomer och molekyler som finns på katalyspartiklarnas yta reagerar (här byts väte mot syre), ändrar guldpartikeln färg från blå till röd.
Bild: Elin Larsson

De flesta katalysatorer, som bland annat används för att rena bilavgaser, består i dag av nanopartiklar. Med ny svensk teknik går det nu att via färgsignaler följa de kemiska reaktioner som sker på deras yta.

Här utnyttjar forskarna det faktum att nanopartiklar av guld får färg när man lyser på dem, och att färgen beror på vilka atomer som finns i guldpartikelns närmaste omgivning. Reaktionerna går att följa i realtid.

Plasmoniktekniken, som den kallas, är tåligare än dagens mätmetoder som kräver vakuum eller specialbehandlade miljöer. Den kan därför användas vid de höga tryck- och temperaturförhållanden som är vanliga vid katalytiska reaktioner. I framtiden kan det även bli fråga om att använda tekniken för att skapa små sensorer med extremt hög känslighet.

– Man kan till exempel tänka sig medicinska sensorer som placeras under huden på en patient, säger Elin Larsson, doktor i materialvetenskap vid Chalmers tekniska högskola, en av dem som har tagit fram den nya mättekniken. Resultaten publiceras i tidskriften Science.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor