En mikroskopisk omfamning

Publicerad

Bild: S.H. Kang, B. Pokroy, J. Aizenberg/Harvard Univ.

De blöta plastfibrerna, tunna som ett femhundradedels hårstrå, stod från början var och en för sig själv. När vattnet dunstar bort klibbar de kring gröna polystyrenkulor, som hårstrån som klistrar ihop i vått hår. Materialforskaren Joanna Aizenberg vid Harvard University ser bilden som en symbol för hur vi tillsammans ska rädda vår jord. Ensam orkar inget, men tillsammans är vi starka.

Nu vill hon lära plastfingrarna att även släppa bytet. Då kan de rena vatten från dammpartiklar och bakterier, genom att ta tag i föroreningarna och föra dem till en sopstation.

Elektronmikroskopbilden vann första pris i tidskriften Sciences årliga fototävling.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor