Sömnmönster påverkar din lättväckthet

God sömn styrs av hur väl hjärnan förmår negligera störande ljud.
Publicerad

Att somliga sover sig igenom buller som väcker andra är ingen nyhet, och kan vara en källa till såväl irritation som avundsjuka. Nu visar det sig att lättväckthet beror på hur hjärnan reglerar ljudintryck.

Forskare lät tolv personer sova på labbet tre nätter i sträck medan de mätte de sovandes sömnrytm med hjälp av elektroencefalogram, EEG. Den första natten fick deltagarna vila i lugn och ro, men de två påföljande utsattes de för inspelat trafikbuller, telefonsignaler, störande röster och ljud från medicinsk apparatur. Ljuden förmedlades från början med en styrka på beskedliga 40 dB, men upprepades allt högre till dess att personen vaknade. Det visade sig då att de som var mest svårväckta uppvisade ett speciellt sömnmönster, med fler sekundlånga perioder av snabba hjärnvågor, så kallade sömnspolar. Det är en speciell del av hjärnan kallad thalamus som ligger bakom dessa. Thalamus uppgift är att avgöra om inkommande sinnesintryck (alla utom lukt) ska skickas vidare och medvetandegöras. Tolkningen är att fler sömnspolar innebär att ljudintrycken inte lika lätt skickas vidare.

Det är inte känt om sömnmönster är ärftliga men med åldern tenderar fler att bli mer lättväckta.

– Hur sömnspolarna skiljer sig mellan unga och äldre är något som vi vill gå vidare med och studera, säger Thien Thanh Dang-Vu, hjärnforskare vid Division of Sleep, Harvard Medical School, Boston.

– När vi bättre förstår hur hjärnvågorna bildas kan man i nästa steg tänka sig att skapa fler sömnspolar hos den som sover illa, kanske med något slags apparat.

Ostörd sömn för också med sig andra fördelar. Tidigare studier har kunnat koppla hög andel sömnspolar till god inlärningsförmåga, och även till högre intelligens.

– Självklart kollade jag mitt eget mönster och fann glädjande nog en hög andel sömnspolar, säger Thien Thanh Dang-Vu.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor