Svenskar villigast i Europa att bli organdonatorer

Hela 83 procent av svenskarna kan tänka sig att efter döden donera sina organ. Det är den högsta siffran inom EU.

Publicerad

Fyra av fem svenskar kan tänka sig att donera sina organ. Omkring 700 svenskar om året får fortsatt liv tack vare organ- och vävnadsdonationer.
Bild: Kevin Curtis/Science Photo Library

När det gäller medborgarnas vilja att donera sina organ ligger Sverige högt över genomsnittet bland EU-länderna, som är 55 procent. Yngre och högutbildade är villigast att donera sina organ.

Trots de positiva siffrorna är det bara 62 procent av svenskarna som har talat med närstående om organdonation och dessutom sjunker antalet donatorer. Man måste anmäla sig eller förklara för sina anhöriga att man är villig att donera sina organ.

– Har man inte aktivt tagit ställning under sin livstid ligger det på de närmaste att tolka din vilja, säger Donationsrådets ordförande Eva Fernvall.

Sverige i organtoppen

Land – Andel som vill donera, %

1. Sverige 83
2. Malta 77
3. Belgien 72
4. Finland 72
5. Danmark 70
6. Frankrike 66
7. Nederländerna 64
8. Irland 64
9. Cypern 63
10. Luxemburg 62
11. Kroatien 53
12. Turkiet 32
13. Makedonien 26

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor