Äventyrliga och äregiriga vetenskapsmän

Publicerad
Darwins evolutionslära revolutionerade synen på arternas ursprung och uppkomst. Men både allmänheten och forskarvärlden ville se teorierna bevisade, vilket var ett av skälen till att paleontologin blev på modet vid förra sekelskiftet. En fullständig fossilfeber bröt ut och den kulminerade i jakten på paleontologins heliga graal: fossilet som kunde bevisa att de landlevande djuren härstammade från en gemensam anfader i haven. Paleontologerna blev nationalhjältar: vetenskapsmän som med fara för sitt liv trotsade den arktiska vildmarken på jakt efter de åtråvärda fossilen. Erik Stensiö, Gunnar Säve-Söderbergh och Erik Jarvik var pionjärerna vars skicklighet, mod och hängivenhet gjorde Sverige världsledande inom det spirande forskningsfältet. De fann den felande länken: fossilet efter fisken som gick upp på land. Eller gjorde de verkligen det? Det här är inte bara en historia om vetenskaplig briljans och nytänkande. Det är också en historia om äregirighet, karriärism och arrogans hos forskare som ända in i döden vägrade inse att utvecklingen sprungit ifrån både deras metodik och forskningsresultat. Kort och gott: det här är historien om pionjärernas uppgång och fall inom paleontologin.

Fossiljägarna

Hagberg, Björn & Widman, Martin
Norstedts

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor