Einstein glänser i Alperna

Men vad är 2 465 för mystiskt tal?
Publicerad

Bild: Kenneth Andersson
Albert Einstein var en flitig person. Hans mest produktiva år var 1905, kallat annus mirabilis, då han inom loppet av tre och en halv månad publicerade tre revolutionerande vetenskapliga uppsatser inom helt olika grenar av fysiken. Under första världskriget – när han arbetade med ting som allmänna relativitetsteorin och ljuskvantumhypotesen och hade börjat fundera på materiens vågnatur – deltog han i ett symposium på ett gammalt slott högt uppe i de sydtyska bergen. Månadens sista dag höll han där ett bejublat anförande på drygt en kvart, där talet 2 465 råkade skymta förbi ett par gånger. Inte för att det har det minsta med saken att göra, men produkten av datumet och det antal dagar som hade passerat sedan han börjat skriva på anförandet och föredragets längd i minuter var just 2 465. 1 Hur många minuter var talet? 2 Vilket datum (dag och år) började Einstein skriva på sitt anförande? 3 Vad kalla(de)s den dagen? På konferensen deltog 50 forskare, varav 35 fysiker. Övriga var kemister. Av de närvarande var 30 födda i Tyskland, varav 25 var fysiker. 4 Hur många kemister var födda någon annanstans än i Tyskland?

Facit

1, 2 och 3: Talet 2 465 går att dela upp i tre faktorer (förutom 1 och 2 465), alla primtal: 5, 29 och 17. Av dem kan endast 29 vara sista datumet i en månad, och endast februari kan ha just 29 dagar, vilket bara inträffar under skottår. Enda skottåret under första världskriget var 1916. Eftersom Einstein talade drygt en kvart måste antalet minuter vara 17, varför föredraget påbörjades 5 dagar tidigare, alltså den 24 februari 1916, skottdagen. Från och med år 2000 har de flesta svenska kalendrar flyttat skottdagen till den 29 februari, så att namnsdagarna inte behöver förskjutas under skottår.

4: Antalet som var fysiker (oavsett födelseland) eller kemister födda i Tyskland är 35 + 30 – 25 = 40. Alltså måste 50 – 40 = 10 vara kemister födda utanför Tyskland.

Ledtråd 2

1 och 2 2 465 är produkten av tre primtal. Ett av dem är sista datumet i en månad. Ta gärna hjälp av en miniräknare.

3 På en del håll i världen har ogifta kvinnor denna dag anordnat fester för ogifta män.

4 De som inte är fysiker och inte heller födda i Tyskland måste vara kemister födda utanför Tyskland.

Ledtråd 1

1 och 2 Matematiskt betyder produkt att man ”gångrar” tal med varandra. Vilka tal, så kallade faktorer, bildar produkten 2 465?

3 I nutida kalendrar infaller denna dag en handfull dagar senare.

4 Hur många var fysiker (oavsett födelseland) eller kemister födda i Tyskland?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor