Undanträngda neandertalare

Publicerad

Fynd av runt 300 redskap och djurben i norra Ryssland tyder på att neandertalare, Homo neanderthalensis, även levde i arktiska miljöer. Fynden gjordes hundra mil norr om tidigare fyndplatser. Orsaken kan vara att neandertalarna trängdes bort av vår art, Homo sapiens.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor