Ständigt denne Freud

Publicerad
Några av våra läsare känner kanske igen boken som för första gången kom ut 1989. I år, när Sigmund Freuds samlade skrifter fullbordats, fanns det anledning att publicera den igen. En redigerad nyutgåva är det alltså, med förord av Clarence Crafoord, psykoanalytiker och Sjögrens kollega. Det är en ytterst ovanlig biografi skriven av en av Sveriges mest namnkunniga Freudkännare. Dels presenterar Sjögren Freuds psykoanalytiska verkstad, vilken han ger en utmärkt introduktion till. Dels ger han en kulturhistorisk bakgrund till Freuds verk. Det går inte, menar Sjögren, att förstå Freud utan att ha hans samtid klar för sig, liksom de kulturella strömningar som formade hans värld. Inte heller går det att förbise Freuds judiska tradition där svaren på frågorna alltid bara är provisoriska och därför själva resonemangen är det väsentliga. Men Freud ”må ha varit jude till sin kultur och tysk dessutom, men först och främst var han vetenskapsman inom upplysningens tradition”, skriver Sjögren. Det är inte alla som skulle hålla med om detta, många vill i dag se Freud snarare som konstnär än som forskare.

Freud

Sjögren, Lars
Natur & Kultur

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor