Fornfynd får liv

## Bokanmälan
Publicerad
Inför bygget av en ny vägsträcka på E4:an mellan Uppsala och Mehedeby gjordes den största arkeologiska undersökningen i Sverige, någonsin. Vetenskapsjournalisten Maja Hagerman fick efteråt i uppdrag att skriva om utgrävningarna och sammanfatta forskningsfynden. Hon har gått noga till väga. Boken är späckad med detaljer, både om den mödosamma processen och om många konkreta fynd (som återges i fina fotografier). Arkeologerna fann spår av bebyggelse ända ner till stenåldern, och lämningarna berättar om hur människorna anpassade sig till landhöjningen som långsamt förändrade landskapet. Det är en bok om hur arkeologers arbete går till, hur de hittar konkreta spår från forntiden och med hjälp av andra forskningsresultat och egen föreställningsförmåga närmar sig en bild av hur människor levde för tusentals år sedan. ”Utan förmåga att föreställa sig och använda sin fantasi står man sig slätt”, skriver Maja Hagerman. Arkeologins villkor är verkligen speciella, det blir tydligt. Utifrån sparsamma grävresultat får man försöka bygga en berättelse. Fängslande – och samtidigt tycks man hela tiden balansera på gränsen till alltför spekulativa slutsatser. För den specialintresserade finns rikligt med detaljer att hämta, för oss andra kan texten bitvis kännas alltför omständlig – den upprepar sig också rätt mycket – men det är fascinerande att få en inblick i hur forskningen om vår forntid går till.

Försvunnen värld

Hagerman, Maja
Norstedts

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor