Bild: Nick Brandt

Flodhäst (Hippopotamus amphibius)

Publicerad

Äter – det gör flodhästar bara på land, och bäst av allt gillar de kort gräs. Allt annat gör de i vattnet. Mycket av vad de satt i sig på land hamnar i vattnet och har kraftfull gödslingseffekt. Deras vandringar genom vassar och papyrus öppnar passager för andra djur och befrämjar vattengenomströmningen. De parar sig och föder sina ungar i undervattensläge. Flodhästflockarna omfattar vanligen några tiotal men ibland hundratals individer. Hannarna försöker hålla revir och ett antal honor under kontroll, och när någon annan hanne dyker upp och försöker ta över ruljangsen bryter häftiga strider ut. Flodhästarnas närmaste släktingar är – valarna! För ungefär 40 miljoner år sedan fanns det varken flodhästar eller valar, utan endast en gemensam stamform. Den såg ut som en liten antilop.

[Lejon (Panthera leo) ](http://www.fof.se/tidning/2011/9/lejon-panthera-leo)
[Savannbuffel (Syncerus caffer) ](http://www.fof.se/tidning/2011/9/savannbuffel-syncerus-caffer)
[Gepard (Acinonyx jubatus)](http://www.fof.se/tidning/2011/9/gepard-acinonyx-jubatus)
[Giraff (Giraffa camelopardalis) ](http://www.fof.se/tidning/2011/9/giraff-giraffa-camelopardalis)
[Savannelefant (Loxodonta africana)](http://www.fof.se/tidning/2011/9/savannelefant-loxodonta-africana)

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor