Bild: Nick Brandt

Lejon (Panthera leo)

Publicerad

Anas oro i lejoninnans blick när hon vakar över sina ungar? Den är välbefogad. Om flockens hannar sviktar i försvaret av det revir som är hennes och hennes släktingars livsrum, kommer en ny hangrupp att ta över. Deras första handling blir att bita ihjäl flockens småungar. De är ju inte fäder till dem och har allt att vinna på att honorna snabbt kommer i brunst så att de kan bli fäder till deras nästa kull. Knepet är att döda deras ungar. Lejoninnorna i en flock är mödrar, döttrar och systrar till varandra. Att bistå en nära släkting med fortplantningen är som att fortplanta sig genom ombud, vilket förklarar varför lejoninnor är – tämligen – hjälpsamma mot varandra. Hannarna i flocken utgör ofta ett brödraskap och samverkar också sinsemellan. Men mellan hannarna och honorna finns det inte någon nära släktskap, och då blir ömsesidigt utnyttjande en god beskrivning av deras relationer. Arbetsfördelningen varierar dock mellan olika flockar. Där savannbuffel är ett viktigt byte är lejonhannarna aktiva, och det är ofta de som slutligen fäller bytet. Men där lättviktiga byten dominerar, till exempel impalor och gnuer, är det honorna som bär den största försörjningsbördan.

[Savannbuffel (Syncerus caffer) ](http://www.fof.se/tidning/2011/9/savannbuffel-syncerus-caffer)
[Flodhäst (Hippopotamus amphibius)](http://www.fof.se/tidning/2011/9/flodhast-hippopotamus-amphibius)
[Gepard (Acinonyx jubatus)](http://www.fof.se/tidning/2011/9/gepard-acinonyx-jubatus)
[Giraff (Giraffa camelopardalis) ](http://www.fof.se/tidning/2011/9/giraff-giraffa-camelopardalis)
[Savannelefant (Loxodonta africana)](http://www.fof.se/tidning/2011/9/savannelefant-loxodonta-africana)

[Savannen – introduktion](http://www.fof.se/tidning/2011/9/savannen)

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor