Bild: Nick Brandt

Savannbuffel (Syncerus caffer)

Publicerad

En garde! Savannbuffeln är ett synnerligen försvarskapabelt djur. Man har sett bufflar som framgångsrikt försvarat sina kalvar mot hungriga lejon och leoparder. Det är också ett mycket socialt djur, som uppträder i hjordar på hundratals – i sällsynta fall tusentals – individer. De största hjordarna består av kor och kalvar samt ett mindre antal riktigt massiva tjurar. Yngre tjurar bildar egna flockar, liksom de som är riktigt gamla och har sjunkit till botten i den sociala hierarkin. Tack vare artens förmåga att utnyttja de mest skilda miljöer är den fortfarande talrik på många håll i Afrika. Savannbuffeln hör till de arter som bäst klarar den förändringens stormvind som drar fram över den afrikanska kontinenten.

[Lejon (Panthera leo) ](http://www.fof.se/tidning/2011/9/lejon-panthera-leo)
[Flodhäst (Hippopotamus amphibius)](http://www.fof.se/tidning/2011/9/flodhast-hippopotamus-amphibius)
[Gepard (Acinonyx jubatus)](http://www.fof.se/tidning/2011/9/gepard-acinonyx-jubatus)
[Giraff (Giraffa camelopardalis) ](http://www.fof.se/tidning/2011/9/giraff-giraffa-camelopardalis)
[Savannelefant (Loxodonta africana)](http://www.fof.se/tidning/2011/9/savannelefant-loxodonta-africana)

[Savannen – introduktion](http://www.fof.se/tidning/2011/9/savannen)

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor