Rasister är mindre kreativa

Ny studie kartlägger samband mellan fördomar och stereotypt tänkande.

Publicerad

Bild: Johan Persson / Kontinent / Scanpix

Personer som kopplar olika fasta egenskaper till olika befolkningsgrupper är sämre än andra på att lösa problem på ett kreativt sätt. Det visar en israelisk studie som har kartlagt sambandet – eller snarare bristen på samband – mellan rasistiskt tänkande och kreativitet.

Forskarna lät försökspersonerna läsa en av två fabricerade vetenskapliga texter. I den ena texten angavs belägg för att individer som tillhör en specifik folkgrupp skulle besitta vissa egenskaper, det vill säga ett så kallat essentialistiskt synsätt, medan motsatsen bestyrktes i den andra texten.

Efter läsningen fick försökspersonerna dels fylla i ett formulär som mätte hur påverkade de var av texten – vilket de generellt sett var – och dels fick de genomgå några klassiska kreativitetstest. Där gällde det att finna så många användningsområden som möjligt för en tegelsten, att finna den gemensamma nämnaren mellan till synes disparata ord och att, med hjälp av tändstickor, en ask häftstift och ett stearinljus, fästa ljuset på en vägg utan att droppa stearin på golvet.

De som hade preparerats med den rasistiska texten gjorde sämre ifrån sig än de som förberetts med motsatta argument.

Studien, som har publicerats i Psychological Science, visar dels på en koppling mellan trångsynthet i allmänhet och låg kreativitet, dels ett samband mellan ett essentialistiskt synsätt på folkgrupper och låga resultat på kreativitetstester.

 

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor