Kor inte de största metanbovarna

Utvinning av fossila bränslen ger större utsläpp av metan än jordbruket, och utsläppen kommer att öka.

Publicerad
De största utsläppen av metan kommer inte från idisslande kor, utan från utvinning av fossila bränslen.
Bild: Istock

Kor som rapar har blivit sinnebilden för utsläpp av växthusgasen metan. Men den mänskliga aktivitet som släpper ut mest metan är utvinning av kol, olja och naturgas. Drygt 40 procent av de utsläpp som orsakas direkt av människor kommer därifrån, enligt beräkningar publicerade i Atmospheric Chemistry and Physics av klimatforskaren Lena Höglund-Isaksson. Hon är verksam vid IIASA, Internationella institutet för tillämpad systemanalys, i Wien.

Jordbrukets totala utsläpp står för en nästan lika stor andel. Resten kommer från sophantering och avloppsvatten, och från förbränning av skörderester på åkrar och biomassa. Men medan jordbrukets utsläpp ser ut att ligga kvar på samma nivå även i framtiden kommer utsläppen från fossil bränsleutvinning att öka kraftigt, framför allt för att Kina väntas bryta mer kol.

– Det här förändrar policybudskapet när det gäller metan. Vi måste införa tvingande regleringar för att minska utsläppen nu när vi ser att fossila bränslen är det stora problemet även här, säger Lena Höglund-Isaksson.

Metan är en kraftig växthusgas. På hundra år är klimatpåverkan 25 gånger större av metan än av koldioxid, och på 20 års sikt fångar metan hela 72 gånger mer värme än vad koldioxid gör. Därför är det oerhört viktigt att begränsa utsläppen.

– Det krävs kraftiga åtgärder om vi ska ha en chans att nå 2-gradersmålet. Uppvärmningen kommer att fortsätta ändå, eftersom koldioxid ligger kvar länge i atmosfären, till skillnad från metanet. Men får vi snabbt ner de kortlivade gaserna kan uppvärmningen starta från en lägre nivå, säger Lena Höglund-Isaksson.

Förra året lanserade Sveriges miljöminister Lena Ek och USA:s dåvarande utrikesminister Hillary Clinton ett globalt initiativ för att minska utsläpp av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. Men samtidigt måste arbetet med att begränsa koldioxidutsläpp fortsätta. Lena Höglund-Isaksson är orolig för att metanet kan användas som en ursäkt för att komma undan koldioxiden.

– Det blev enklare att tala om metan när det mest handlade om jordbruket. Att hålla nere koldioxiden genom att minska användningen av fossila bränslen är mer obekvämt att sälja till väljarna, säger hon.

Metangas finns i alla fossila bränslekällor och måste tas omhand eller vädras bort, eftersom den är explosiv. Gasen kan tas till vara, ventileras ut eller facklas (brännas upp). Lena Höglund-Isaksson har använt mätresultat från olje- och gaskällor i Kanada och satellitbilder av gasfacklor i hela världen för att beräkna hur mycket metan som släpps ut i atmosfären.

– Jag använde resultaten från Kanada på resten av världen, vilket förmodligen är en underskattning. Så även om resultaten är betydligt högre än man tidigare har sett, är jag rädd att det är konservativa skattningar.

Det finns bra och ganska billig teknik för att ta hand om fossila metanutsläpp, men det krävs internationella överenskommelser för att den ska börja användas. Före klimatmötet i Köpenhamn 2009 pågick flera projekt i bland annat kinesiska kolgruvor. Men när mötet blev ett misslyckande försvann marknaden för de företag som tillverkar tekniken.

– Det var en oerhörd förlust i förväntningar som nu leder till förluster i tekniskt kunnande. Även om vi skulle få ett avtal i dag, så kommer det att ta tid att hämta upp den kunskapen igen, säger Lena Höglund-Isaksson.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor