Mammut-dna återanvänds av bakterier

Bakterier kan få nya egenskaper genom att plocka upp dna-fragment från döda organismer.

Publicerad
Små dna-bitar tas upp och används av bakterier.
Bild: Grafik: Katrine Harving-Holm

Världen vimlar av korta och skadade dna-fragment som är på väg att brytas ner. Nu har en dansk-norsk forskargrupp sett att bakterier kan återanvända dessa små dna-bitar i sin egen arvsmassa. Tidigare trodde man att bakterier bara kunde använda långa och oskadade dna-fragment, vilka är sällsynta, eftersom de snabbt bryts ner till kortare bitar. De korta fragmenten finns däremot kvar i omgivningen under hundratusentals år. Den nya studien, som publicerats i PNAS, visar att bakterier bland annat kan ta upp 43 000 år gamla dna-fragment från en mammut.

– Det här betyder att allt dna i vår omgivning kan återintroduceras i bakterier, även om det är skadat, säger Søren Overballe-Petersen vid Köpenhamns universitet, en av forskarna i studien.

Upptäckten kan få praktisk betydelse, till exempel vid bekämpning av antibiotikaresistens hos bakterier. Det räcker alltså inte med att döda de resistenta bakterierna, utan kvarvarande rester av dna måste också tas bort. Annars finns det en risk för att antibiotikaresistensen återintroduceras i nya bakteriestammar.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor