Mössens sång förhindrar inavel

Mushonor kan avgöra om uppvaktande hannar är deras släktingar genom att lyssna på hur de sjunger.

Publicerad
Mushonor undviker inavel genom att lyssna på hannarnas sång. Varje släkt har nämligen en egen melodi.
Bild: Istock

Det är inte bara fågelhannar som uppvaktar honorna med sång, även mushannar sjunger kärleksserenader. Japanska forskare har undersökt mussångens betydelse för fortplantningen. Studien, som har publicerats i Plos One, visar att en mushona undviker att para sig med hannar vars sångmelodi liknar den som mushonans pappa sjöng under hennes uppväxt. Forskarnas slutsats är att detta minskar risken för inavel.

Sångmelodierna är ett släktdrag, hannar som tillhör samma stam sjunger samma melodi. Forskarna lät parningsvilliga mushonor lyssna på antingen släktmelodin eller en obekant melodi. Det visade sig att honorna var mest intresserade av de obekanta melodierna. Förmågan att känna igen släktmelodin är inte genetiskt betingad, utan ett inlärt beteende. Honor som växte upp utan pappor eller manliga släktingar kunde inte identifiera släktmelodin. 

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor