Kartläggning av cellernas livsval

Ett stort internationellt forskningsprojekt har gemensamt producerat en atlas över vilka gener som styr människans 400 olika sorters celler.

Publicerad
Hur vet nervceller att de ska vara just nervceller och inte blodceller?
Bild: Istock

Hur vet en cell att den ska bli en blodcell eller en muskelcell? Cellerna har en gemensam arvsmassa som innehåller information för alla celler i kroppen. När de specialiserar sig för sina olika uppdrag är det bara vissa av generna som blir aktiverade. Blodcellerna styrs av andra gener än vad muskelcellerna gör.

1998 initierade det japanska forskningsinstitutet RIKEN ett projekt för att kartlägga vilka mekanismer som styr de gener som ska slås på och av i olika typer av celler. Nu har 250 forskare från 20 olika länder presenterat sina fynd i tio olika vetenskapliga tidskrifter. Resultatet är en atlas som beskriver vilka gener som är aktiva i människans 400 olika celltyper. De har också kartlagt vilka områden i vårt dna som har till uppgift att aktivera och avaktivera gener.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor