Vårt luktsinne betydligt bättre än sitt rykte

Minst 1 000 miljarder lukter kan den mänskliga näsan urskilja, enligt en ny studie. Det gör luktsinnet till vårt allra mest känsliga sinne. 

Publicerad
Försöksperson med arbetande näsa.
Bild: Zach Veilleux / The Rockefeller University

En grupp luktforskare i New York har kommit på hur man ska gå till väga för att mäta hur många lukter människan kan urskilja. Sedan 1920-talet har man helt grundlöst antagit att människan bara kan urskilja 10000 lukter. Ingen har vare sig ifrågasatt eller vetenskapligt undersökt detta, förrän nu.

– Det här är en mycket oväntad och rolig upptäckt om vårt evolutionärt sett äldsta sinne, säger Artin Arshamian, som är doktor i psykologi vid Stockholms universitet.

Luktsinnet skiljer sig från både hörseln och synen. Ljus- och ljudintryck bärs nämligen fram av vågor som våra ögon och öron fångar upp. Det gör det relativt enkelt att mäta hur stort frekvensintervallet är mellan två färger – eller toner – som vi kan urskilja. Experiment har visat att människan kan urskilja cirka sju miljoner färger och 350 000 olika toner. Det är en hel del, men inte ens i närheten av de 1 000 miljarder lukter som forskarna nu har visat att vi människor kan uppfatta.

– Vårt luktsinne är extremt underskattat. Jag tror att det beror på att vi kopplar ihop det med djurvärlden och därför ser det som ett mer primitivt sinne jämfört med synen eller hörseln. Dock ska det tilläggas att luktsinnet är ytterst annorlunda jämfört med de övriga sinnena. Vi tar ju bokstavligt talat in den fysiska världen när vi luktar på något, säger Artin Arshamian.

När vi känner en lukt har ett luktämne tagit sig in i näsan och fastnat på doftreceptorer. Luktämnet kan bestå av en molekyl, eller tio eller flera hundra. Man inser snabbt att dofter kan varieras på väldigt många sätt.

De amerikanska luktforskarna valde att utgå från 128 kända luktmolekyler. Av dessa skapade de luktblandningar bestående av 10, 20 och 30 luktmolekyler. På det här viset kan man teoretiskt sett skapa extremt många lukter. Antalet lukter bestående av 10 komponenter som är möjliga att skapa av 128 molekyler är 227 000 miljarder. Och siffran ökar ännu mer om man använder sig av 20 eller 30 luktkomponenter.

För att göra det möjligt att undersöka hur den mänskliga näsan kan urskilja så ofattbart många olika lukter valde forskarna ut ett antal blandningar. Därefter var det dags för försökspersonerna att börja sniffa.

I varje omgång fick de tre luktflaskor varav två innehöll samma blandning och den tredje innehöll en annan blandning. Uppdraget var att identifiera den lukt som skiljde sig från de andra. Till att börja med fick de lukta på en uppsättning flaskor där den avvikande flaskan var till 90 procent lik de två andra blandningarna. Misslyckades de fick de lukta på en uppsättning där den avvikande flaskan var till 80 procent lik, därefter till 70 procent och så vidare. De flesta lyckades hitta den felande flaskan när den till 50 procent skilde sig från de två identiska. På så vis kunde de, beaktat alla inblandade luktvariationer, beräkna att medelpersonen i deras experiment kunde urskilja 1 000 miljarder olika lukter.

Forskarna, som har publicerat sina rön i tidskriften Science,påpekar att det är lågt räknat och att 1 000 miljarder ska tas som en absolut undre gräns. Förmodligen är den övre gränsen mycket högre än så. Det finns betydligt fler än 128 luktmolekyler i världen, och många luktämnen innehåller fler än 30 komponenter. Doften av en ros innehåller till exempel 275 olika komponenter.

Men var finns då alla dessa lukter?

– Vår luktvärld är väldigt föränderlig. En kopp kaffe på förmiddagen doftar inte likadant som på eftermiddagen. Och vi vänjer oss väldigt snabbt vid en lukt, så att vi inte känner den. Lukterna bildar efter ett tag en bakgrund som vi inte känner av, men så fort det kommer in en ny lukt kan vi urskilja den från omgivningen, säger Artin Arshamian.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor